Actueel

Update skeelerbaan en hondenuitrengebied

Dinsdag 13 februari 2018

Van het bestuur van de VvE:

Beste leden van de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen,

Wij willen u twee belangrijke zaken melden.

 1. Zoals u weet is de VVE medeondertekenaar van het beroep dat bij de Rechtbank in Den Haag is ingesteld tegen het besluit van de gemeente Teylingen dat een omgevingsvergunning voor een eventueel aan te leggen skeelerbaan niet nodig zou zijn. De VVE doet mee aan het beroep omdat ze principieel juridisch uitgezocht wil zien of het besluit van het College van B&W van Teylingen ('geen omgevingsvergunning nodig') terecht is. Zoals we in onze vooraankondiging van 20 september 2017 (voor ALV 31 oktober) schreven: "We willen tot op de bodem uitgezocht zien waarom geen omgevingsvergunning nodig is."
  En dat ligt geheel in lijn met de woorden waarmee de VVE de hoorzitting voor de cie Bezwaar en Klachten mbt wel/geen omgevingsvergunning op 18 april 2017 heeft afgesloten. Daar heeft de VVE gezegd:
  “Tot slot begrijpt de VVE dat door de wethouder en de gemeente Teylingen op diverse momenten aangedrongen wordt op snelheid en hij niet zit te wachten op jarenlange procedures.
  Echter, gegeven al hetgeen hiervoor is geschetst ten aanzien van proces en procedures, neemt de VVE vanzelfsprekend aan dat de gemeente Teylingen en de Warmondse IJsclub begrijpen dat zij geen vrijbrief hebben -nog los van inhoudelijke vragen- om buiten wettelijke regelingen om, onomkeerbare stappen te zetten. De VVE zal hier, dat moge duidelijk zijn, scherp op toezien” .

  Het beroep bij de rechtbank dient maandag 19 februari 2018 om 15.00 uur in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, Den Haag. De rechtszaak is openbaar. Belangstellenden zijn welkom. U hoeft zich niet aan te melden.

 2. De gemeente Leiden heeft het kinderspeelveld achter de Blauwkarper 'omgetoverd' tot hondenuitrengebied. Eind januari 2018 zijn drie grote borden geplaatst die dit aangeven. We zijn hierover onaangenaam verrast. Dit alles ten faveure van het Voedselbos.
  Al in maart 2017 heeft de VVE hierover contact met de gemeente Leiden gehad omdat het kinderspeelveld door de VVE in 1987 samen met diezelfde gemeente Leiden en Wilma Bouw bewust is gerealiseerd. Sinds maart jl. is het stil gebleven. D.w.z. er waren geen zichtbare uitingen voor wat betreft een hondenuitrengebied.
  Met de komst van de borden eind vorige maand is die status quo doorbroken. Daarom zijn er namens de VVE een brief en een email naar wethouder Paul Dirkse (D'66) gestuurd om dit terug te draaien. De volledige tekst van de brief staat op de website.

Het door de VVE ingebrachte bezwaar zal aanzienlijk aan kracht winnen indien individuele bewoners ook hun bezwaren kenbaar maken bij wethouder Dirkse. De VVE roept leden op om dat te doen en een afschrift naar de VVE te sturen.

Louis Eggen en Hans Nijhuis

Uitnodiging Presentatie plan Kagerzoom: di 23 Januari

Woensdag 17 januari 2018

Namens Werkorganisatie HLTsamen worden de leden van de Karpers & Forellen VvE uitgenodigd voor de publiekspresentatie van het plan Kagerzoom op dinsdag 23 januari.

Wat:Publiekspresentatie van het plan Kagerzoom
Wanneer:Dinsdag 23 januari 2018 20:00-22:00
Waar:De grote zaal van Kerkelijk centrum de Regenboog, Watermolen 1 Leiden

Hieronder de officiële uitnodiging:

Geachte heer, mevrouw,

Wellicht dat de inhoud van dit bericht u ook via andere kanalen bereikt. Desalniettemin nodig ik u hierbij graag ook persoonlijk uit voor de publiekspresentatie op 23 januari a.s. Dan wordt het plan voor de Kagerzoom gepresenteerd. Ruimte geven aan elkaar en aan de natuur in een levend landschap, dat is het uitgangspunt.
Met uw inbreng en die van vele anderen maakte de gemeente Teylingen dit plan, dat het bijzondere karakter van de Kagerzoom versterkt en behoudt voor de generaties na ons.

U bent van harte uitgenodigd bij de presentatie aanwezig te zijn. De gemeente Teylingen is benieuwd naar uw reactie. De presentatie start om 20:00 uur in de grote zaal van Kerkelijk centrum de Regenboog, Watermolen 1 in Leiden. Vanaf 19:45 uur zijn de deuren open voor ontvangst. Tijdens de avond is er gelegenheid op het plan te reageren. De bijeenkomst duurt tot 22:00 uur.

Na de bijeenkomst op 23 januari verbetert de gemeente het plan waarna ze het als ontwerp ter vaststelling voorlegt aan het college van Burgemeester & Wethouders. Om misverstanden te voorkomen geef ik mee dat het plan wat nu gepresenteerd wordt geen gedetailleerd ontwerp betreft waarin precies staat wat waar komt. Het geldt als richtinggevend kader wat in een vervolgstadium wordt uitgewerkt in een gedetailleerd ontwerp.

Het plan dat gepresenteerd wordt, is vertaald naar een brochure die u kunt downloaden via www.kagerzoom.info

Dat wat in de brochure staat licht de gemeente de 23e uitgebreid toe. De vervolgstappen - die ook globaal op de website staan onder het kopje planning - worden ook besproken.

Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en zie u graag de 23e.

Met vriendelijke groet,
Werkorganisatie HLTsamen

Bart van Dijk
Projectleider Rondje Kaag, Kagerzoom, Boterhuispolder
Team Beleid en Advies,

Energieproject 0M! in de Merenwijk

Donderdag 28 december 2017

Voor wie geïnteresseerd is: in andere delen van de Merenwijk loopt op dit moment het project 0M! voor duurzamere huizen. Meer informatie kun je vinden in de nieuwsbrief van het project (ook in PDF te bekijken).

Meer informatie kun je ook vinden op de Facebookpagina van Energie in de Merenwijk en de website Energie Ga Goed.

Algemene ledenvergadering 31 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017

Op dinsdag 31 oktober 2017 praat het bestuur van de VvE Karpers & Forellen de leden op de Algemene Ledenvergadering bij over ontwikkelingen rond de Veerpolder. Hier vind je de agenda voor de vergadering en de stukken voor agendapunt 2 (overleg met gemeente Teylingen): Samenvatting en Raamwerk.

Vergeet je niet aan te melden! Graag vóór zaterdag 28 oktober een e-mail naar de secretaris met hoeveel personen je aanwezig zult zijn.

Datum:31 oktober
Tijd:20.00 uur
Plaats:Aula Tweemaster, Broekplein

Update (3 december 2017): lees het verslag van de ALV.

Vooraankondiging algemene ledenvergadering

Vrijdag 22 september 2017

Het bestuur van de VVE Karpers & Forellen wil de leden graag bijpraten over de ontwikkelingen in de Veerpolder. Daarom wordt er weer een Algemene Ledenvergadering georganiseerd.

Datum:31 oktober
Tijd:20.00 uur
Plaats:Aula Tweemaster, Broekplein

Lees de vooraankondiging, medio oktober ontvang je de definitieve uitnodiging en agenda.

Reserveer de datum in je agenda en stuur voor vrijdag 27 oktober een e-mailtje naar de secretaris met hoeveel personen je aanwezig zult zijn.