Actueel

Tutorial raamkrukken vervangen

Zondag 14 juli 2019

Buurman Michael van de Graskarper heeft een zeer beknopte handleiding (PDF) gemaakt voor het vervangen van de raamkrukken en de remuitzetter. In zijn eigen woorden: "samen sterk, leer van elkander, u kan meer dan u zelf denkt, het leven is wat u er zelf van maakt, zo ook uw huis…"

De tutorial is voor naslag ook toegevoegd aan de 'handige informatie' pagina.

Update over het kinderspeelveld achter de Blauwkarper

Donderdag 30 mei 2019

Beste leden van de VvE,

'Ons Kinderspeelveld foetsie? Wij willen het terug!!'
Dat was het motto dat wij hebben gehanteerd om wethouder Leewis 150 handtekeningen aan te bieden om het Kinderspeelveld weer in ere hersteld te krijgen.
Na twee jaar en meer dan 100 contactmomenten later (brieven, e-mails, gesprekken) heeft de gemeente Leiden uiteindelijk -onder het mom van 'zorgvuldige communicatie'- een brief uitgestuurd. Een brief naar de bewoners van de Heides, de Zegges en de Karpers. Een brief met de mededeling dat 'het College van B&W welwillend staat tegenover het verplaatsen van het losloopgebied honden' en met de vraag 'wat vindt U?'. Daar zijn 27 positieve reacties op gekomen en 4 negatieve. De negatieve reacties zijn van hondeneigenaren uit de Heides en de Zegges.
In februari 2019 heeft het college vervolgens besloten om niet te verplaatsen en de overall evaluatie van eind 2019 te willen afwachten. Dit tot onze grote verbazing en teleurstelling.
De indieners van zienswijzen zijn door de gemeente geïnformeerd.

De VVE heeft daarna diverse contacten gehad met de gemeente Leiden om te achterhalen wat de argumenten zijn om niet te willen verplaatsen. Omdat er geen antwoord kwam –anders dan doorverwijzingen- heeft de VVE -met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur- de gemeente Leiden gevraagd om opheldering.
Wij hebben per kerende e-mail post een reactie gehad. Reactie was dat aan schriftelijke beantwoording wordt gewerkt, maar dat een aantal documenten niet kunnen worden opgeleverd. Daarin staan nl 'persoonlijke beleidsvoornemens'. Wel mogen we de stukken komen inzien. We gaan dus naar het stadhuis om kennis te nemen van die 'persoonlijke beleidsvoornemens'. We zijn benieuwd!
Tot zover op hoofdlijnen de inspanningen van de VVE om het Kinderspeelveld in ere hersteld ter krijgen. Voor een uitgebreid overzicht zie bijgevoegde PDF.

Ook een enkel lid heeft zich rechtstreeks tot de gemeente gewend over dit besluit.
De inspanningen van de VVE zullen aan kracht winnen als meer leden zich laten 'horen' en 'zien' in de richting van de gemeente Leiden. Te denken valt daarbij aan e-mails aan wethouder Leewis. Ook het daadwerkelijk gebruik (blijven/gaan) maken van het Kinderspeelveld draagt bij aan het doel: 'Wij willen het Kinderspeelveld terug!!'

Tot zover. Wordt vervolgd.

Namens het bestuur,

Louis Eggen en Hans Nijhuis.

Helikoptervluchten Veerpolder 18 en 19 mei

Woensdag 01 mei 2019

Zaterdag 18 en zondag 19 mei is opnieuw drukte van helikopters in de Veerpolder te verwachten. Deze landen en stijgen op beide dagen ’s ochtends en ‘s middags op het terrein van Dekker Golf Warmond. Aanleiding: de Jumboraces in Zandvoort. Lees hier meer details, achtergronden en wat u bij overlast kunt doen.

Convenant drie partijen: ondertekening in zicht

Zondag 28 april 2019

De ondertekening van het convenant tussen de VvE, Warmondse IJsclub en de gemeente Teylingen komt in zicht. Ook kunt u kennisnemen van het Raadsmemo dat wethouder Brekelmans onlangs ter informatie naar de gemeenteraad van Teylingen stuurde (stand van zaken en proces skeelerbaan). Voor wie meer wil na- of terugzoeken: ook het Raamwerk, verslag ALV 31 oktober 2017 en ALV 24 april 2018 (meer info over inhoud convenant) staan op deze site.

Inloopavond Kagerzoom do 6 december

Maandag 03 december 2018

Beste leden van de VvE Karpers en Forellen,
hierbij vindt u een uitnodiging voor de inloop ontwerp Kagerzoom van 6 december 2018. Eerder dit jaar presenteerde de gemeente Teylingen een globale visie "Kagerzoom - Levend landschap". Er is toen volop gereageerd, ook door de bewoners die aan de rand van de Karpers en Forellen wonen.

De globale visie is vervolgens door de gemeente Teylingen aangepast.

Het is van groot belang dat wij ons, als bewoners van de Karpers en Forellen, laten horen op 6 december in het Trefpunt in Warmond.

Namens het bestuur, Louis Eggen

WatInloop ontwerp Kagerzoom 6
WanneerDonderdag 6 december 19:30-22:00
WaarHet Trefpunt, Herenweg 80, Warmond