Actueel

Doneer voor een BuurtAED in de Dopheide!

Zondag 25 november 2018

Update 21 december 2018: het bedrag is binnen, de buurtAED komt eraan!

BuurtAED

Afgelopen week is onze buurman Wouter Peet een actie gestart om een AED te plaatsen in de Dopheide.

Waarom een AED?
Bij een hartstilstand is een AED van levensbelang en de meeste hartstilstanden gebeuren thuis. Op dit moment is er nog niet dag en nacht een AED beschikbaar in onze buurt, maar deze nieuwe AED zal binnen het bereik van de Karpers en Forellen komen te liggen. Meer informatie vind je op de website van BuurtAED.

Dus help mee om het nodige bedrag bij elkaar te zamelen! Al met 10 euro draag je bij!

Overlagen bitumen dakbedekking

Zondag 25 november 2018

Onze huizen staan inmiddels 30 jaar.
Vuistregel is om de bitumen dakbedekking na 20 jaar te voorzien van een nieuwe laag.
Onderstaand een advies incl offerte van een dakdekker vwb nut en noodzaak tot overlagen en bijbehorende kosten.
Kanttekening is dat het hier een specifiek advies betreft. Dus zelf altijd blijven controleren vwb de noodzaak tot actie in de eigen situatie.

Bijlage: offerte bitumen dakbedekking (PDF).
Met dank aan Louis Eggen en familie Nijhuis.

Stand van zaken convenant, helicoptervluchten en fietspad

Vrijdag 21 september 2018

Van de voorzitter van de VvE:

Beste leden van de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen,

Hierbij melden wij u de stand van zaken rond een drietal onderwerpen die op dit moment (nog) spelen:

  1. Convenant tussen de VvE, de Warmondse IJsclub en de gemeente Teylingen. Belangrijk onderdeel is de communicatie richting de omwonenden.
  2. Helikoptervluchten tijdens het afgelopen Pinksterweekend
  3. Opheffing van het fietspad aan de noordzijde van de Zijlbrug

Lees meer >>

Notitie gesprek met wethouder gemeente Leiden betreft speelveldje

Zondag 09 september 2018

Notitie namens de Vereniging van Eigenaren “Karpers en Forellen” t.b.v. het gesprek op 11 juli 2018 met mevr. M. Leewis wethouder van de gemeente Leiden.

Gesprekspartners namens de VvE zijn Louis Eggen en Hans Nijhuis.

Warmondse Poldercrossloop op 24 augustus

Zondag 12 augustus 2018

Middels onderstaande email stelt het bestuur van onze VvE en het bestuur van de Warmondse IJsclub jullie graag op de hoogte van het volgende:

Weer een jaar voorbij en de 25e Warmondse Poldercrossloop staat weer goed in de steigers.
Zoals we met elkaar hebben afgesproken informeren wij jullie hierbij over deze poldercrossloop van 24 augustus 2018.
In de bijlage het programmaboekje en de aankondigingsposter.
Uiteraard kunnen jullie hiermee de bewoners informeren. Een beetje reclame maken vinden wij natuurlijk ook niet erg.
Jullie zijn van harte welkom om dit grootste sportieve evenement van Warmond van dichtbij mee te maken. Meedoen kan natuurlijk ook.
Als jullie nog vragen hebben dan kunnen jullie mij mailen of bellen.

Met vriendelijke groeten,

Philip van der Post

Namens de organisatie van de Poldercrossloop
Bestuur Warmondse IJsclub.