Actueel

Houtrot in het paneel onder het raam op het dakterras

Dinsdag 20 augustus 2019

Bij de periodieke schilderbeurt van ons huis kwam ik tot de ontdekking dat het hardhouten multiplex paneel onder het raam op het dakterras houtrot plekken aan de onderzijde vertoonde. En dit ondanks goed onderhoud en het feit dat er op het eerste gezicht niks aan de hand leek!

houtrot 1 houtrot 3

Echter niets was minder waar! Het paneel vertoonde bij nadere inspectie aan de onderzijde weliswaar plekjes, maar het achterliggende houten raamwerk (vurenhout), waarop de multiplexplaat is gemonteerd, bleek geheel verrot. Dit raamwerk op haar beurt is bevestigd op het hardhouten kozijn. Raamwerk en multiplex paneel heb ik geheel vernieuwd. En tegelijkertijd heb ik de glaswol isolatie vervangen. Die was deels nat en veroorzaakte schimmel en houtrot, die doortrekt naar de multiplex plaat aan de binnenzijde op de hobbykamer! Dat is de plaat waaraan de drieplaats radiator is bevestigd. Op zich is het geen moeilijk werkje, maar het kost wel de nodige (doorloop-)tijd. Vooral vanwege het schilderwerk incl. drogen! En vanwege het afschuinen van de bovenkant van de multiplex plaat.

Tip:
Het verwijderen van het paneel gaat het gemakkelijkst door dit paneel eerst door te zagen met een zgn multitool, te beginnen vanaf de onderzijde. Daarna het paneel in delen naar je toe trekken en de spijkers aan de bovenkant er uit halen. Het paneel zit nl in het raamwerk met een soort messing en groef constructie. Vervolgens kunnen de twee delen naar beneden uit de groef geschoven worden.

Bij het weer plaatsen van de nieuwe multiplex plaat heb ik rvs-schroeven gebruikt om roest- (en later houtrot-) problemen te voorkomen. De multiplex plaat moet aan de bovenzijde worden afgeschuind, omdat deze weer in de groef van het raamkozijn moet vallen. Het afschuinen heb ik gedaan met een elektrische schaafmachine. Eerst geprobeerd met een (band-)schuurmachine, maar dat bleek onbegonnen werk.

Hans Nijhuis

Werkzaamheden skeelerbaan

Dinsdag 20 augustus 2019

Een bericht van de Warmondse IJsclub over werkzaamheden voor de skeelerbaan:

Beste bewoners Karpers en Forellen,

We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van de skeelerbaan. Achter de schermen is er al een hoop werk verzet. Zo heeft de aannemer opdracht gekregen om het werk uit te voeren. Hij gaat het inplannen en we verwachten binnenkort, het is nu vakantie in de bouw, een definitieve planning met de datum waarop hij het werk in september kan starten.

Om er zeker van te zijn dat we de huidige drainage van het terrein tijdens de graafwerkzaamheden niet beschadigen zullen er vooruitlopend op die werkzaamheden proefsleuven gemaakt worden. Dat zijn sleuven die we graven op verschillende plaatsen in het terrein tot de diepte van de drainage. Die drainage wordt vervolgens ingemeten en deze metingen dienen als uitgangspunt voor het graafwerk voor de skeelerbaan. De proefsleuven zijn 14 augustus gegraven. Dit gebeurt met een kleine graafmachine vergelijkbaar met een machine die grondverzet doet bij tuinaanleg en bij het maken kabelsleuven. De drainage is op 15 augustus ingemeten, waarna de sleuven gedicht zijn.

Uiteraard informeren we jullie bij tijds over de start van het "echte" werk.

Met vriendelijke groet,

Philip van der Post

Voorzitter Warmondse IJsclub.

VvE, gemeente Teylingen en Warmondse IJsclub: convenant is nieuwe start

Donderdag 15 augustus 2019

VvE, gemeente Teylingen en Warmondse IJsclub: convenant is nieuwe start Het bestuur van de VvE wil iedereen binnen ons deel van de Karpers & Forellen informeren over de resultaten van onze gesprekken met de gemeente Teylingen en de Warmondse IJsclub (WIJC). We verspreiden dit bericht huis aan huis om ook de mensen te bereiken van wie ons het e-mailadres niet bekend is.

Lees het bericht (PDF).

Drie handtekeningen onder convenant

Zondag 11 augustus 2019

ondertekenen convenant
Foto 1: Louis Eggen (links) en wethouder Arno van Kempen (rechts) zien toe hoe ook Philip van der Post zijn handtekening zet onder het convenant.

Precies een week nadat de VvE Karpers en Forellen en de gemeente Teylingen het driepartijen convenant samen ondertekenden, volgde ook de handtekening van de Warmondse IJsclub (WIJC). Onder toeziend oog van wethouder Arno van Kempen (Teylingen) en Louis Eggen (voorzitter VvE) zette Philip van der Post dinsdag 6 augustus zijn handtekening namens de WIJC. De drie partijen kwamen daartoe op uitnodiging van wethouder van Kempen in Voorhout bijeen.

De wethouder benadrukte op de bijeenkomst dat met de handtekeningen nu voor alle partijen een nieuwe fase ingaat: het convenant verbindt partijen tot samenwerking, betere relaties en goed nabuurschap. De partijen spraken uit niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest van het convenant te willen handelen.

Vanuit de VvE waren Louis Eggen, Rudi Heldeweg en Marjolein Schuurmans in Voorhout aanwezig. De drie waren persoonlijk nauw betrokken bij de intensieve voorbereidingen van het convenant. De laatste twee als direct omwonenden van de Veerpolder.

Het convenant bevat afspraken om overlast voor omwonenden te beperken en de communicatie tussen partijen te verbeteren. Aanleiding is de aanleg van een skeelerbaan. De leden van de WIJC gaven hiervoor 1 augustus jl. groen licht.

Bekijk het ondertekende convenant en de geparafeerde Annex (bijlage bij het convenant).

Zie hier het persbericht van de gemeente Teylingen.

ondertekenen convenant 2
Foto 2: V.l.n.r.: Rudi Heldeweg, Louis Eggen, Marjolein Schuurmans (alle drie VvE), Philip van der Post (WIJC), Arno van Kempen (Teylingen) en Herman van Everdingen (WIJC).

Driepartijen convenant door Teylingen en VvE ondertekend

Dinsdag 30 juli 2019

ondertekenen convenant
Foto 1 - Ondertekening convenant - links wethouder Arno van Kempen (Teylingen), rechts Louis Eggen VvE.

Vandaag ondertekenden wethouder Arno van Kempen namens de gemeente Teylingen en Louis Eggen als voorzitter van de VvE Karpers & Forellen, in Voorhout het driepartijen convenant. Hierin zijn afspraken vastgelegd om door Leidse omwonenden ervaren overlast in de Veerpolder te beperken. Aanleiding: de plannen van de Warmondse IJsclub om in de Veerpolder een skeelerbaan aan te leggen.

De drie betrokken partijen committeerden zich 23 april 2018 al aan de tekst en inhoud van het convenant. Voor de gemeente Teylingen is het nastreven van goed nabuurschap een belangrijk motief. Met de ondertekening liggen afspraken tussen de gemeente en de VvE alvast vast. De Warmondse IJsclub tekent op een later moment. Bekijk het convenant.

Het bestuur van de VvE is blij dat het convenant er na twee jaar inspanningen nu ligt, mede dankzij grote inzet en volharding van twee van onze leden aan de rand: Rudi Heldeweg en Marjolein Schuurmans.
De Annex is een belangrijke bijlage bij het convenant. Bekijk de Annex en de bijbehorende toelichting (leeswijzer).

ondertekenen convenant
Foto 2 - Wethouder Arno van Kempen van Teylingen (links) en Louis Eggen van de VvE (rechts) feliciteren elkaar.
ondertekenen convenant
Foto 3 - Van links naar rechts: wethouder Arno van Kempen, Louis Eggen en Marjolein Schuurmans. Rudi Heldeweg was onverwacht verhinderd.

Meer achtergrond? Zie ons bericht van 27 juli 2019 (Gemeente Teylingen en VvE Karpers & Forellen tekenen convenant).