Financiƫn 2010

Balans Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen (01-01-2010 t/m 31-12-2010)

Alle bedragen zijn in euro's

Activa 31-12-2009 31-12-2010   Passiva 31-12-2009 31-12-2010
Giro 849,89 305,04   Vermogen 2320,20 1984,46
Rentemeer. 1633,91 1171,56   Resultaat -335,74 -544,59
Kas 0 0   Crediteuren 499,34 36,73
Totaal 2483,80 1476,60  
 2483,80 1476,60

 

Resultatenrekening Ver. van Eigenaren Karpers en Forellen (01-01-2010 t/m 31-12-2010)

Opbrengsten 2010    
Rente Kapit./Rentemeer   37,65
Incidentele baten    74,19
Totaal Opbrengsten   111,84
     
Lasten 2010    
Bestuurskosten incl. ALV* 150,40  
Bankkosten 47,06  
Website Skyberate 37,10  
Kadobon webmaster 25,00  
KvK 26,14  
Verzekering 108,11  
Drukwerk* 262,71  
Subtotaal lasten 656,43  
     
Opbrengsten   111,84
Resultaat -544,59 ----------

 

Begroting voor het jaar 2011

 

Uitgaven Inkomsten
Contributie   0,--
Rente   20,--
Bestuurskosten 100,--  
Drukwerk 150,--  
Verzekering 110,--  
Website 40,--  
     
Begroot Totaal 400,-- 20,--
Begroot Resultaat -/- 380,--

 

* Kosten hoger dan begroot door enorme opkomst ALV vanwege plannen voor de jachthaven.