Over de vereniging

Juridische Status

Deze is noodzakelijk om op te kunnen treden namens alle bewoners.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Wijziging bestemmingsplannen, andere provinciale- en rijksplannen
  • Geluidsoverlast bedrijven in de Veerpolder; oa. door aanleg skeelerbaan
  • Overleg met de gemeente Leiden over diverse zaken: kinderspeelveld, onderhoud bestrating en groen
  • Aantasting Kagerzoom

Overleg

Als vereniging hebben wij een betere ingang c.q. overlegsituatie met de gemeente Leiden of Teylingen als wij zaken in onze wijk geregeld willen hebben. Hierbij moet u denken aan de bestrating, straatverlichting, het onderhoud van de groenvoorzieningen waaronder ook de sloten. Het volgen van de ontwikkelingen die plaatsvinden bij het ontwerpen c.q. uitvoeren van het bestemmingsplan van de gemeente Leiden.

De Vereniging heeft een bestuur dat namens de leden optreedt.